In dit groot onderhoud project hebben wij bij 3 flats totaal  260 woningen voorzien van nieuw stucwerk zowel tegel- als schilderklaar.
Het gehele project is in ketensamenwerking en met leanplanning uitgevoerd.